noticias do cafib

NOTÍCIAS

Prohlášení CAFIBu o postoji Jana Kubešy a Klubu Onceiro

Úvod:

Webová stránka Klubu Onceiro je uvedena fotografií Jana Kubešy s dvěma fila brasileiro. Započít oficiální text klubu touto formou nám připadá poněkud zvláštní a zajímavé. Snad je to zvyk v zemích východní Evropy, který Brazilci neznají. Nám to může připomínat uctívání kultu osobnosti, tolik praktikovaného v bývalém Sovětském svazu a dodnes v Severní Koreji, v Číně a na Kubě.

V tomto vyjádření se Jan Kubeša prezentuje formou povrchní, vágní, nekonzistentní a bezprůkaznou.

Bod 1 tohoto vyjádření:

1.1. Že “...dle dostupných informací již po delší dobu...” CAFIB “...nejednal ve prospěch fila brasileiro” a že CAFIB “...v protikladu se (svými) etickými principy...”. Z jakého důvodu Jan Kubeša zapomněl informovat a doložit tyto informace členům Klubu Onceiro, o které “informace” jde a z jakých důvodů by CAFIB neměl působit “ve prospěch fila brasileiro” a nerespektovat své “etické principy”? Proč Jan Kubeša zapomněl tato povrchní tvrzení doložit konkrétními fakty?

1.2. Že “...zřejmě (to byl) důvod, kvůli kterému bývalí vedoucí a členové odešli z CAFIBu”. Proč Jan Kubeša neinformuje o těchto důvodech a proč záměrně členům Klubu Onceiro zamlčel 18 bodů, zaznamenaných CAFIBem ve svém Vyjádření a Chronologii(*) datovaných dnem 05/07/2014, které podrobně ukazují a dokazují, proč tyto bývalí vedoucí odešli z CAFIBu? Anebo byli nuceni vzdát se CAFIBu? Proč Jan Kubeša zatajuje tuto pravdivou informaci členům Klubu Onceiro, jejichž většina se dorozumívá pouze česky? Je to snad z důvodu, že se Jan Kubeša obává toho, že by členové Klubu Onceiro mohli mít vlastní a svobodné názory, nezávislé a odlišné od jeho vlastních názorů? Jak se může Jan Kubeša touto nezodpovědnou formou pokoušet ospravedlnit takové závažné téma pouze tvrzením “...zřejmě...”.?

Bod 2 tohoto vyjádření:

Že “...Klub CAFIB rovněž neplní svoje povinnosti a bohužel dosud nevydal Certifikáty psů analyzovaných v září 2013”. Proč Jan Kubeša neinformoval členy Klubu Onceiro že: (i) výrobu a odeslání těchto Certifikátů ze září 2013 měl na starosti právě bývalý sekretář CAFIBu, Tenisson Cavalvante, jenž odešel z CAFIBu dne 06/02/2014? (ii) že nová sekretářka CAFIBu nastoupila do funkce teprve na konci května 2014? (iii) že bývalí vedoucí nepřevedli CAFIBu kromě jiného: vlastnictví bývalé webové stránky, její heslo, počítačové programy a neinformovali CAFIB o seznamu členů, kteří platili roční příspěvky za rok 2014, ani nepředložili účetní vyrovnání a že, to je velmi důležité, bez těchto nástrojů informačních technologií se zkomplikovalo a protáhlo vydání celé této dokumentace, kterou měl v rukou bývalý sekretář CAFIBu, pan Tenisson Cavalcante, jenž se pravděpodobně stane prezidetem nově zakládaného klubu, ke kterému se Klub Onceiro hodlá připojit?

Bod 3 tohoto vyjádření:

Vzhledem k tomu, že respektovaný zakladatel, ředitel, rozhodčí a spisovatel CAFIBu, Americo Cardoso nemohl tento rok zasedat v porotě v Klubu Onceiro a přestože Jan Kubeša dostal email od prezidenta CAFIBu s návrhem substituce tohoto rozhodčího jinými dvěma rozhodčími CAFIBu -- Lucianem Gavião, prezidentem, a Marianou Campbell, sekretářkou, Jan Kubeša jednostranně a s konečnou platnosti vybral někoho jiného, a to bývalého ředitele Fernanda Zanettiho, lídra bývalých vedoucích, kteří neodvolatelně z CAFIBu odešli, a to 21/11/2013. Rozhodnutím Jana Kubešy podpořit bývalého rozhodčího CAFIBu ukázal veřejně svoje postavení, podporované vedením Klubu Onceiro, a sám nás informoval o své podpoře bývalých vedoucích a jejich nového klubu. Vzhledem k tomu, že Fernando Zanetti není více rozhodčím CAFIBu, nevíme, na jakých hodnotách a normách bude postavena příští výstava Klubu Onceiro, jelikož Klub Onceiro již nepočítá se spoluprací s CAFIBem. Ale toto je pouze jedna z obav vzhledem k členům Klubu Onceiro a vystavovatelům fila brasileiro na příští výstavě. Na tomto místě se CAFIB cítí povinen registrovat všechny chovatele, kteří vystupují podle našeho Vyjádření a Chronologie(*), CAFIB disponuje všemi legálními prostředky, kterými může jakémukoliv klubu či fyzické osobě zakázat, aby ilegálně používal všechny aktivní prvky CAFIBu, mj. náš systém hodnocení, analýzu fenotypů a temperamentu, požadavky vyhotovené r. 1978, našich 10 přikázání, programy a počítačové systémy apod. Další body obsažené v tomto vyjádření se nevztahují k CAFIBu, jde o výlučná rozhodnutí Klubu Onceiro a jeho vedení, a CAFIB upřednostňuje se k nim nevyjadřovat.

CAFIB velice lituje, že Klub Onceiro upřednostnil připojit se k novému klubu bývalých vedoucích CAFIBu, kteří přenesli bez náhrady aktiva a kapitál CAFIBu. Mezi jinými: naši starou webovou stránku a její vlastnictví, její heslo a počítačový program; aniž by je nahradili odpovídající hodnotou CAFIBu, aniž by nám předali seznam členů, kteří uhradili poplatky za rok 2014 (pouze Caico Amaral uložil částku, o které nevíme, zda je korektní); aniž by vrátili spoustu dokumentů, fotografií a exemplářů časopisu “O FILA” a dokonce dva přístroje na mikročipy. Dovedou si členové Klubu Onceiro představit, jak se bez těchto informačních nástrojů CAFIBu ztížilo vydávání dokumentů a rodokmenů? Zejména z loňského roku? A že se musí po nějaký čas vrátit k jejich zhotovování ručně? A že toto CAFIBu zabere spoustu práce a času? Proč Jan Kubeše neinformoval členy Klubu Onceiro o těchto důležitých faktech a o chybném jednání bývalých členů CAFIBu? Konečně oni se staví nejen proti CAFIBu, ale zejména proti fila brasileiro.

Kdo se tedy tímto staví proti fila brasileiro? CAFIB nebo Klub Onceiro, Jan Kubeša a bývalí členové CAFIBu, kteří budou zakládat nový klub? Je možné, že členové Klubu Onceiro neví, že bývalí členové budou zakládat nový klub, ale je to více než čtyři měsíce, kdy mají webovou stránku nového klubu“v přípravě” a doposud nepublikovali svoje standardy, pravidla, statuty, filozofii chovu, šampionáty a jejich hodnocení, jak se bude hodnotit test temperamentu a jak budou vydávány rodokmeny a jak budou probíhat hodnocení a další aktivity spojené s chovem fila brasileiro?

Je možné, že členové Klubu Onceiro nerozumí tomu, že od začátku roku tito bývalí členové se snaží ochromit a dusit CAFIB a že Jan Kubeša upřednostnil směřovat Klub Onceiro k tomuto novému klubu a zároveň do velkého neznáma? Jak může být tento klub, který se prezentuje těmito principy a chováním, považován za hodnověrný a následováníhodný? CAFIB opravdu nerozumí tomu, proč členové Klubu Onceiro upřednostňují tuto neznámou. Stejně tak jako CAFIB nerozumí tomu, proč Jan Kubeša zatajil členům Klubu Onceiro informace výše uvedené a zejména obsažené v našem Vyjádření a Chronologii.

(*) obsah Vyjádření a Chronologie CAFIBu ze dne 05/07/2014, které vysvětluje anglicky v mnoha detailech odchod bývalých členů CAFIBu od října roku 2011 a také škody jimi způsobené, lze přečíst na stránce http://www.cafibbrasil.com/leitor_not/items/cafib-official-report-to-owners-and-breeders-of-fila-brasileiro-in-brazil-and-abroad.html. Pokud si přejete dostat toto vyjádření v češtině, napište na email CAFIBu: “Yes, I wish to receive this document from CAFIB in Czech”, což se česky řekne “Ano, chci dostat tento dokument od CAFIBu v češtině ”. Pokud bude počet zájemců Klubu Onceiro o překlad v češtině dostatečný, CAFIB zajistí překlad tohoto dokumentu do češtiny a pošle vám ho:

Na konec CAFIB žádá, aby Jan Kubeša a Klub Onceiro stáhli ze své webové stránky logo CAFIBu. Toto logo by již mělo být nahrazeno logem nového klubu, vedeného bývalými členy CAFIBu. Ale povšimněte si, že logo tohoto nového klubu částečně a nelegálně užívá loga CAFIBu, jež bylo schváleno pro CAFIB v roce 1978, a tak nemůže být podle brazilských zákonů užíváno jiným vlastníkem.

CAFIB chce využít této příležitosti, aby popřál Klubu Onceiro a všem jeho členům hodně štěstí. CAFIBu zbývá poděkovat za podporu Klubu Onceiro a jeho členů v posledních 14-ti letech a doufá, že společně budou nadále pokračovat v práci na ochranu ČISTOKREVNÉ rasy fila brasileiro.

Poznámka: tento překlad by vyhotoven Martinou Čermákovou na doporučení Konzulátu České republiky v Sao Paulu.

São Paulo, 23 července 2014
S pozdravem,
vedení CAFIBu

Voltar