noticias do cafib

NOTÍCIAS

Vyjádření CAFIBu k případu Halfa Fonseky Marassiho Czech

Idioma: português english czech castellano

Členům, přátelům a sympatizantům CAFIBu

Pan Half Fonseca Marassi z chovatelské stanice Canil Alto Quatis poslal CAFIBu dne 31. července elektronicky zprávu, potéco ji zveřejnil také na facebooku. Zpráva následuje (doslovný přepis a překlad originálu):

“Chovatelská stanice Canil Alto Quatis nesouhlasí s POSTOJEM A PŘÍSTUPEM některých osob, které se dnes zapojily do vedení tohoto klubu a Oficiálně tímto z něj Vystupuje, přestože byl jeho členem '20 Let'.”

CAFIB se domnívá, že jakýkoliv člen klubu má právo zajištěné článkem 5, kpt. XX Ústavy Brazilské federativní republiky, které stanovuje, že žádný člen instituce “nemůže být nucen přidat se do spolku nebo v něm zůstávat.” Proto může pan Half Fonseca Marassi uplatňovat svoje právo odejít z klubu, a to i vzhledem k tomu, že nesouhlasí s aktuálními vedoucími klubu.

Na druhé straně má také CAFIB právo na základě svých stanov definovat, komu může být přiděleno či odebráno klubové členství.

Dne 24. srpna 2014 pan Half Marassi organizoval 14. ročník výstavy ve Quatis, během kterého bylo oznámeno, že příští ročník bude na národní úrovni, mj. na počest jeho vlastního podílu během organizování velkého množství výstav. Sám se tím cítil velice potěšený a přes obtíže navrhl přeložení výstavy v Quatis z května na horký srpen. V té době pan Marassi taktéž projevil zájem složit porotcovské zkoušky a poslal žádosti o informace o zkouškách na sekretariát CAFIBu. Byl také reprezentantem CAFIBu ve městě Quatis/Rio de Janeiro.

O nějaký čas později se tento muž k překvapení vedení CAFIBu připojil k jinému subjektu, stal se jeho zástupcem v Quatis a vedení CAFIBu sám nic neoznámil. Připojil se k organizaci, která má mezi svými zakladateli, vedoucími a několika porotci bývalé členy CAFIBu, kteří vykonávají funkce ve vedení i v předsednictví. Jsou to titíž, kteří momentálně obviňují CAFIB, že neprovedl plánované reorganizační změny a z toho důvodu vytvořili sami nový subjekt. Kritizují CAFIB, ačkoliv sami měli moc a čas (cca během patnácti let), aby sami tyto změny v klubu provedli.

Naopak tato skupina části bývalého vedení CAFIBu způsobila řadu nesrovnalostí zejména během organizování a souzení na výstavách, při registraci vrhů. Tím byla ohrožena důvěryhodnost klubu, který byl po řadu let znám svou tradiční přísností. To vyvolalo nespokojenost, umocněnou rivalitou mezi dalšími chovateli, která se projevila i na mezinárodním poli. Jedná se o slavný případ Tigre-Golias, ve kterém byl pes ohodnocen bývalým vedoucím a porotcem pouze na základě fotografií. Nespokojený s negativním dopadem svých chyb vyžadoval potrestání a vyloučení některých členů vedení. Neuspěl a odešel spolu s některými dalšími bývalými vedoucími a porotci. Rozběhla se široká debata mezi členy nového vedení a bývalými vedoucími. Ti požádali o odstoupení z klubu a bylo jim vyhověno.

Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Odstoupením z CAFIBu tato skupinka bývalých vedoucích způsobila stávajícímu klubu vážné škody, obohatila se velkou částí jeho majetku a aktiv, stejně tak jako o bývalé webové stránky se všemi daty a softwarem pro správu obsahu, o dokumentaci (37 let historie klubu), registry (více než 5.000 analýz, výstav, dat z mistrovství, map a identifikací vrhů), o tisíce fotografií a o sbírku stovek exemplářů časopisu O Fila. Jednalo se o dědictví peněžní a sentimentální hodnoty, jehož shromážedění si vyžádalo spoustu práce, odhodlání a zdrojů ze strany obhájců čistokrevné rasy fila brasileiro v posledních třiceti sedmi letech.

Po téměř třiceti letech bratrské spolupráce se sem vnesla nekontrolovaná nenávist. Tito bývalí vedoucí se snaží CAFIB očernit a snaží se vybudovat nový subjekt na imaginárních ruinách bývalého klubu, který ovšem zůstává naživu a dělá práci, kterou vždy vykonával ve prospěch čistokrevné rasy fila brasileiro.

CAFIB v průběhu své existence čelí silným protivníkům, ale vždy přežil a protivenstvím se posílil. Jsme připraveni řešit na technickém základě, svoji vážností, přísnými předpisy tyto a případné další útoky zejména pokud pocházejí od těch, kteří se zmocnili hmotného a nehmotného majektu a chtějí vybudovat nový klub na vratkých podkladech. To je špatný začátek, který bude navždy zaznamenám v jejich DNA.

Timto se pan Half Fonseca Marassi rozhodl připojit k té skupině a na základě stanov byl jako člen, chovatel a člen dozorčí rady zvolený pro období 2013-2015 dočasně ve svých funkcích nahrazen Elisiane Borotti.

Rozhodnutí pana Halfa Marassiho odůvodněné nesouhlasem s “pozicemi a postoji” aktuálního vedení CAFIBu bylo jistě ovlivněno třetí stranou, která již dříve použila tyto argumenty, ukazuje na jaké straně stojí a možná ani sám nezná polovinu pravdy. Tím, že se přidal k jinému subjektu, který chce CAFIB poškodit, přestává být členem našeho klubu, protože porušil klubové stanovy. Tak rozhodlo představenstvo klubu.

Představenstvo

Pozn.: Na stránkách www.cafibbrasil.com , odkaz “O CAFIB” a následně odkaz DIRETORIA najdete informace o členech představenstva. Rozhodnutí klubu jsou vždy přijata na základě kolektiví domluvy a s přihlédnutím v první řadě k čistokrevné rase fila brasileiro.

Voltar